Windows 8
Motilium online

เมื่อกลางเดือนกันยา 54 นี้ ทาง Microsoft ก็ได้ปล่อยตัว Developer Test ของ Window 8 มาให้เหล่าผู้พัฒนาโปรแกรมได้ทดสอบกับ GUI ใหม่ๆ กันแล้วนะครับ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทดสอบติดตั้ง Windows 8 กัน
โดยไอตัวกระผมเองก็เป็นพวกไม่ชอบ Format เครื่องซักเท่าไหร่ ดังนั้นจะแสดงวิธีลง window 8 ใน Vitual Box แทน เพื่อดูว่าเจ้า Windows 8 จะมีข้อแตกต่างระหว่าง Windows 7 อย่างไร

สำหรับคนที่ไม่รู้จักเจ้า Vitual Box, Vitual Box คือโปรแกรมที่ใช้จำลองคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง โดยการแบ่งทรัพยากรจากเครื่องของเรานั่นเอง

Oracle VM VirtualBox is an x86 virtualization software package, originally created by software company Innotek GmbH, purchased by Sun Microsystems, and now developed by Oracle Corporation as part of its family of virtualization products. It is installed on an existing host operating system; within this application, additional guest operating systems, each known as a Guest OS, can be loaded and run, each with its own virtual environment.

อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBox (17/09/2554)

ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนลง Windows 8 คือ

1. โปรแกรม Vitual Box โดยไป Download ได้จากเว็บ http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

2. ตัวติดตั้ง Windows 8 โดย Download ได้จากเว็บของ Microsoft เอง

เริ่มติดตั้งกันเลย

1. เข้าไปโหลดโปรแกรม VirtualBox มาลงในเครื่องกันก่อน

Download VirtualBox

2. เริ่มต้นลงโปรแกรมโดยดับเบิ้ลคลิกตัว VirtualBox ที่โหลดมา

3. เลือก Path ที่เก็บโปรแกรม VirtualBox ตอนลง และ Option ต่างๆ ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรก็ Next ได้เลย

4. เลือกให้สร้าง Option บน Desktop กับ Quick Launch จากนั้นเลือก Next ไป

5. ถัดมาจะเป็นหน้าจอเตือนว่าหลังจากลงเสร็จจะ reset Network ใครกำลังโหลดอะไรอยู่ก็รอให้เสร็จก่อนค่อยกด Next

6. มาถึงหน้าจอนี้ก็กด Install ได้เลย

7. หน้าจอขณะกำลังติดตั้ง

8. ซักพักตัวติดตั้งจะแจ้งเตือนให้เราลง Device ของตัว VirtualBox ก็เลือก Install ไปทุกตัวได้เลย

9. เมื่อลงเสร็จแล้วเลือก Finish

10. เมื่อเปิดโปรแกรม VirtualBox ขึ้นมาก็จะเห็นดังรูป

11. ต่อมาก็จะเป็น วิธีลง window 8 เริ่มโดยกดที่ New เพื่อสร้าง Virtual Machine ใหม่ จากนั้นกด Next

12. ในช่อง Name กรอกชื่อของ Virtual Machine (ในตัวอย่างคือ Window 8) จากนั้นเลือก Operating System ตามตัวติดตั้งที่เราได้โหลดมา จากนั้นกด Next

13. เลือกขนาดของ Memories (Ram) จากนั้นกด Next

14. เลือกว่าจะสร้าง Hardisk ใหม่หรือใช้ Hardisk ที่เคยสร้างไว้แล้ว จากนั้นกด Next

15. เลือกประเภทของ Hardisk จากนั้นกด Next

16. เลือกประเภทการเก็บข้อมูล จากนั้นกด Next

17. กำหนดขนาด Hardisk จากนั้นกด Next

18. ดูสรุปข้อมูลของ Virtual Disk ว่าตรงตามความต้องการ จากนั้นเลือก Create

19. ดูสรุปข้อมูลของ Virtual Machine ว่าตรงตามความต้องการ จากนั้นเลือก Create

20. หลังจากสร้างเสร็จแล้ว ก็เลือกที่ตัว Virtual Machine ที่เราสร้างมา จากนั้นกด Start

21. หลังจาก Start VM เป็นครั้งแรกโปรแกรมจะให้เลือกติดตั้ง Window กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 8

22. เลือกว่าเราจะลง Windows 8 จากที่ไหน ในตัวอย่างอยู่ใน Drive F

grand online casinos
http://onlinecasino-best.com

23. จากนั้นกด Start เพื่อเริ่มลง window 8

24. เข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง Windows 8 เลือกภาษาจากนั้นกด Next

25. เลือก Install now

26. กดที่ “I accept the license terms” ของ window 8 จากนั้นกด Next

27. เลือกที่ Custom (Advanced)

28. เลือก Drive ที่เราจะ

ลง Windows 8 โดยจะเห็น Virtual Disk ที่เรา create มา เลือกที่ Drive options (advance)

29. จากนั้นเลือก New เพื่อสร้าง Partition ใหม่

30. กำหนดขนาด Partition จากนั้นกด Apply

31. เลือก Partition ที่จะลง Windows 8

32. รอให้ Window Copy ไฟล์ต่างๆ ลงใน Partition

33. เมื่อติดตั้งเสร็จจะ restart หนึงที จากนั้นจะแสดงหน้าจอ License เลือก I accept the license จากนั้นกด Accept

34. ใส่ชื่อของ Windows 8 ตามที่เราต้องการ

35. ต่อมาจะเจอหน้าจอ Settings เลือก Use express settings ไปก่อน

36. ถัดมาจะเจอหน้าจอให้ Log on ด้วย Windows Live email ใครเล่น msn อยู่คงมีกันอยู่แล้วก็ใส่ได้เลย ถ้ายังไม่มีก็เลือก Sign up for Windows Live email address

37. ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกด Next

38. จากนั้นรอเข้า windows 8

39. เรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าจอของ Windows 8 ดังรูป

ข้อสังเกตุหลังจากได้ลองเล่น Windows 8

1. Windows 8 Boot ไวมาก จากที่ลอง ไม่ถึง 20 วิด้วยซ้ำ
2. หน้าจอ Desktop ตัวทดสอบไม่ได้ใช้รูปปลากัดอีกแล้ว
3. Start menu มีรูปแบบเปลี่ยนไป
4. ปุ่มปิดโปรแกรมหายไป
5. หาปุ่ม Shut down เครื่องไม่เจอ

6. หน้า Control Panel ที่เปลี่ยนไป
7. Window Explorer มี Toolbar เหมือนกับ Office 2010 มากขึ้น

8. Task manager ที่เปลี่ยนไป

แถมรูป

Windows 8 System

Windows 8 Control Panel

Windows 8 Window Exeplorer

Windows 8 Task Manager

ที่เหลือตามไปอ่านกันต่อได้เลยที่ http://www.iamfigaro.com/technology/windows/วิธีลง-windows-8/
Orlistat online |Buy Amoxil|Buy Zithromax online|Buy Dostinex online|

1 comment to

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Buy MalegraFXT online Buy Dostinex online Buy Diflucan online Buy domperidone online Buy Priligy online Buy Clomid online Buy furosemide online Buy Accutane online Buy Lasix online Buy Motilium online Buy dapoxetine online