วิธีการบริหารเวลา

เทคนิคการบริหารเวลาของขงเบ้ง

ขงเบ้งกล่าวไว้ว่า “ทุกวัน ทุกคนบนโลกนี้มีเวลาเท่าเทียมกันคือ 24 ชม.” อย่างไรก็ดี มองจากมุมของเศรษฐศาสตร์ เวลาของทุกคนมีคุณค่าไม่เท่ากัน การบริหากเวลาของแต่ละคนจึงมีหมายถึงความแตกต่าง ระหว่างความสำเร็จ กับความพ่ายแพ้ ค่าของเวลาของแต่ละคน จึงหมายถึงความแตกต่าง ระหว่างความสำเร็จกับความพ่ายแพ้ ค่าของเวลาเกี่ยวข้อมกับสมรรถภาพ ซึ่งในแง่ธุรกิจคือต้นทุน ฉะนั้นสถาบันศึกษาทุกแห่งที่สอนวิชาการบริหารธุรกิจจึงมีหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารเวลา

[...]

order Amoxil| generic Diflucan| Buy Priligy online| order Lasix| Buy Clomid online| purchase Fluoxetine| Inderal without prescription