การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

จดหมายภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล หรือจดหมายส่วนตัว อาจเป็นจดหมายถามทุกข์สุข แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ  จดหมาย เชิญ จดหมายอีกประเภทหนึ่งเป็นจดหมายธุรกิจ ซึ่งใช้ติดต่อระหว่างบุคคลกับสำนักงานธุรกิจ หรือระหว่างสำนักงานธุรกิจด้วยกัน สำหรับในเอกสารนี้จะให้รายละเอียดเฉพาะจดหมายส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งเป็นจดหมายที่นักเรียนคุ้นเคย และอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า

มาเริ่มกันที่ส่วนประกอบของ การเขียนจดหมายในภาษาอังกฤษ

1. Heading (หัวจดหมายภาษาอังกฤษ) หัวจดหมายคือที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย และวันที่ที่เขียนจดหมาย ซึ่งนิยมเขียนไว้บนมุมด้านขวาหรือซ้ายของจดหมายก็ได้

2. Inside Address (ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมายภาษาอังกฤษ) ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมายภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายบน ถัดจากหัวจดหมายลงมาจะปรากฏเฉพาะในจดหมายธุรกิจเท่านั้น สำหรับรูปแบบการเขียนเหมือนกับหัวจดหมาย

3. Solution (คำขึ้นต้นจดหมายภาษาอังกฤษ) คำขึ้นต้นจดหมายในภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนคำทักทายเพื่อเริ่มต้นจดหมาย ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ริมซ้ายของกระดาษด้านบนต่อจากหัวจดหมาย สำหรับจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล และต่อจากชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมาย สำหรับจดหมายธุรกิจ คำขึ้นต้นจดหมายอาจเขียนได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเขียนถึงว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เขียนอย่างไร

3.1 คำขึ้นต้นสำหรับญาติผู้ใหญ่
My dear…………………….. , เช่น
My dear grandmother, (ย่า, ยาย)
My dear father, (พ่อ)
My dear uncle, (ลุง)
My dear mother, (แม่)

3.2   คำขึ้นต้นสำหรับญาติที่อายุอ่อนกว่า
Dear………… ,
My dear……………..,
My dearest……………..,
เช่น
My dearest son, (ลูก)
My dear Jim, (ระบุชื่อญาติ)

3.3   คำขึ้นต้นสำหรับญาติ, เพื่อน, ผู้รู้จัก ซึ่งมีวัยใกล้เคียงกันDear………… ,
My dear…………….., นิยมระบุชื่อ เช่นDear Surapong,Dear friend, (เพื่อน)

3.4   คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป ที่ทราบชื่อแต่ไม่รู้จักกันอย่างสนิท ถ้าเป็นชาวต่าง   ประเทศจะระบุคำนำหน้าชื่อพร้อมนามสกุล แต่ถ้าเป็นคนไทยอาจระบุชื่อแทนนามสกุลได้  เช่น
Dear…………?
Dear Dr.Young, (Dr. J.N. Young)
Dear Mrs.Supranee,
Dear Mr.Ferrari (Mr. D.F. Ferrari)

3.5   คำขึ้นต้นสำหรับผู้ใหญ่ที่รู้จัก นับถือ    Dear…………,
Dear Sir, (ผู้ชาย)
Dear Madam, (ผู้หญิง)
Dear teacher, (ครู)
Dear Mistress, (นายผู้หญิง)

3.6   คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่พิเศษ
Your Excellency, (ทูต, รัฐมนตรี)
Dear lady, Your Excellency, (ภริยาฑูต, รัฐมนตรี)
Dear Mr. President, (ประธานาธิบดี)
Your Majesty,May it please your Majesty,Sir, Dear Mr. Speaker, (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

3.7   คำขึ้นต้นจดหมายธุรกิจ Dear Sir , Sir , Gentleman , Dear………., (ถ้ารู้จักชื่อ)

4. Body of letter (ตัวจดหมายภาษาอังกฤษ) ตัวจดหมาย คือ ข้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของจดหมาย เพราะเป็นการสื่อความประสงค์ระหว่าง โดยข้อความในจดหมายปกติแล้วจะแบ่งเป็น 3 ตอน

4.1 ความนำ แสดงการแนะนำตัวหรือบอกสาเหตุ
4.2 เนื้อความ  บอกวัตถุประสงค์
4.3 สรุป เขียนสรุปเรื่องหรือความมุ่งหวังในอนาคต

5. Complimentary Close (คำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ) เมื่อเขียนจดหมายจบแล้ว ต้องมีคำลงท้าย ซึ่งมีหลายแบบขึ้นอยู่กับผู้รับ สำหรับที่นิยมกันโดยทั่วไปได้แก่
Yours sincerely, Sincerely yours, Sincerely, = ด้วยความจริงใจ
With love,With much love,Love,  = ด้วยความรัก
หรือดูเพิ่มเติมได้ในเรื่อง คำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ

6. Signature (การลงนามจดหมายภาษาอังกฤษ) การ ลงนามของผู้เขียนจดหมาย แสดงให้รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมายนั้น ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัว อาจเขียนชื่อหรือทั้งชื่อและนามสกุลในลักษณะหวัด หรือหวัดแกมบรรจง หรืออาจเป็นลายเซ็น (สำหรับบุคคลที่คุ้นเคยมาก ๆ) แต่สำหรับจดหมายธุรกิจนั้น ถัดจากคำลงท้ายจะเป็นลายเซ็น ถัดลงมาจะเป็นชื่อนามสกุลตัวบรรจง ถัดจากชื่ออาจเป็นตำแหน่ง

7. Outside address (การจ่าหน้าซองจดหมายภาษาอังกฤษ)
การจ่าหน้าซองจดหมายคือการเขียนที่อยู่ของผู้รับ (outside address) ซึ่งอาจเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบขั้นบันได (Step) ซึ่งย่อเข้ามาทีละบรรทัด กับแบบบล็อก (Block)

24 comments to การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

 • ^-^

  ขอบคุณ สำหรับข้อมูลค่ะ

 • จิระวัฒน์

  คำลงท้ายจดหมายติดต่อลูกค้า
  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับมาที่…………….(เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าไงค่ะ)

 • หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับมาที่ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ประมานว่า

  If you need any further assistance or technical support, call us at xxx-xxxxxxx day or night, or email us at xxx@xxx.com

  หรือ

  If you have any questions, please feel free to:
  * Contact Customer Support at (xxx) xxx-xxxx
  * Email us at xxx@xxx.com

 • amy

  ต้องการเขียนจดหมายถึงเจ้านายดังต่อไปนี้ค่ะ

  เรียนคุณเหมา

  เนื่องจากตอนนี้ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของคุณโม ซึ่งเท่าที่ฉันดูเขาไม่สามารถทำงานที่นี้ได้ เพราะเขาไม่มีความกระตือรือร้น หรือตั้งใจที่จะทำงานโดยแท้จริง ฉันมีความรู้สึละอายใจที่ขอร้องให้คุณรับเขาเข้าทำงาน ซึ่งความหวังดีของฉันที่มีให้เขา เขาไม่ได้รู้สึกสำนึกในบุญคุณ กับสร้างความลำบากใจให้แก่ฉันมากขึ้น ดังนั้นฉันขอแสดงความรับผิดชอบให้เขาลาออก และ ฉันก็ขอลาออกเช่นเดียวกัน เนื่องจากถ้าฉันยังทำงานอยู่ที่นี้ เขาก็จะมาสร้างความเดือดร้อนและทำให้ฉันอับอายแก่คนในบริษัท ตอนนี้ฉันรู้สึกเสียความรู้สึก และ เสียใจกับเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น

  ขอบคุณสำหรับการให้โอกาสของคุณ

 • pui

  ขอบคุณมากๆนะคะ เป็นคำแนะนำดีๆ ที่ให้ประโยชน์มากๆค่ะ

 • apisit jaisong

  ต้องการเขียนจดหมายดังต่อไปนี้ครับ
  เรื่อง ขอทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ทักษะกีฬากอล์ฟ
  เรียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ ใจทรง ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอิสระ สักกัดสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาชิกเลขที่ 0531 มีวัตถุประสงค์ ต้องการ เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องทักษะกีฬากอล์ฟเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม โดยจะสอน หน่วยงาน องค์กร สถาบันศึกษาชั้นนำระดับปริญาโท ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศตลอดปี 2010,2011
  ในการนี้ ข้าพเจ้ายังขาดงบประมาณในการดำเนินการ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าเลี้ยงดูบุตรระหว่างทำการฝึกสอน หลังจากเสร็จสิ้นตามกำหนดการ ข้าพเจ้ายินดีที่จะคืนค่างบประมาณในการสนับสนุนในครั้งนี โดยการสอนกอล์ฟให้กับบริษัทของท่านฟรี ตามข้อตกลง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน จึงขอขอคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  ขอแสดงความนับถือ
  นาย อภิสิทธิ์ ใจทรง
  ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ ใบอนุญาตเลขที่ 0531
  สังกัดสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
  ที่ปรึกษา-ประสานงาน
  พ.ต.อ.อภิชาต เรือนทิพย์
  รอง.ผู้บัญชาการตำรวจจารจร โทร.081-6116157 087-9178845

 • Adisak

  thank you for letter

 • muai

  อยากได้ตัวอย่างจดหมาจองห้องพักค่ะ

 • jaruwan khorpung

  จะขอแบบฟรอม ใบลาออกเป็นภาษาอังกฤษเพราะตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศ อยากลาออกแต่เขียนไม่เป็น

 • X

  ในกรณีที่ไม่ทราบเพศของผู้ที่จะส่งจดหมายถึง ใช้คำนำหน้าว่าอะไรครับ (ไม่สามารถใช้ Mr. หรือ Ms., Mrs. เนื่องจากไม่ทราบเพศ) และถ้าชื่อภาษาอังกฤษมี hyphen เช่น Debra Holguin-Ruano จะใช้คำว่า Holguin-Ruano หรือ Ruano ในคำขึ้นต้นจดหมายครับ
  ขอบคุณมากครับ

 • อธิพงศ์

  ผมอยากทราบการเขียนใบลากิจ เป็นภาอังกฤษ และลักษณการวางอยากให้มีภาพประกอบด้วยคับ

 • bubiiboo

  ของคุณมากค่ะ

 • TukkY

  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ค่ะ credit: hxxp://english-madmonster.blogspot.com/2009/08/email-pattern.html

  คำขึ้นต้น
  Formal email ใช้ Dear name, To name,
  Informal email ใช้ Hi name, Helo name,

  ประโยคขึ้นต้น ที่ใช้อ้างถึงอะไรสักอย่างเพื่อจะทวนความจำ หรือทำให้ผู้รับรู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรต่อไป
  Formal email ใช้
  With reference to + noun, …
  With regards to + noun, …
  Regarding + noun, …
  I’m writing with regard to + noun เช่น I’m writing with regard to your recent email.
  Further to + noun, …
  Thank you for + noun … เช่น Thank you for email of 2 November.
  As per your request, … เช่น As per your request, I’ve attached a copy of the agenda.

  Informal email ใช้
  Re + noun, … เช่น Re your email, …
  In reply to + noun, … เช่น In reply to your email, …
  Thanks for + noun. เช่น Thanks for your email.
  (It was) Nice to hear from you yesterday. …
  As requested, … เช่น As requested, here is my monthly status report.

  Request
  I’d appreciated it if + sentence เช่น I’d appreciated it if you could join us in the meeting on Tuesday. เป็น indirect sentence ที่ทำให้นุ่นนวลขึ้น แต่ก็จะทำให้ฟังห่างเหินขึ้นด้วย
  Do you think you could (possible) + verb เช่น Do you think you could help me work out how to fix this bug? (indirect)
  Would it be possible to + verb เช่น Would it be possible to extend the deadline until next Friday?
  Could you (please) + verb เช่น Could you meet with everyone for a meeting on Tuesday? (สำหรับ routine request คือ คำขออันที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเค้า หรือเป็นคำขอปกติ ควรละ please ไว้ เนื่องจากไม่ควรใช้ flowery language มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการประชดประชันได้)
  Would you mind + Ving เช่น Would you mind sending me another copy of the agenda?
  Please + verb

  Attachment
  Please find attached my report (ระวัง attached ก็เป็นช่อง 3)
  I have attached sth. for your perusal.
  I have attached sth.

  Thank you
  I really appreciate + noun เช่น I really appreciate your help.
  I appreciate + noun เช่น I appreciate your help on this.
  Thank you for + noun เ่ช่น Thank you for your assistance in this matter. หรือ Thank you for your help.
  Thank you.
  Thanks.

  Diplomatic สำหรับกรณีที่มีความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นของเรา หรือของเค้า ก็ควรเขียนอย่างสุภาพ คือเราจะไม่บอกตรงๆ นะเอง
  I’m afraid + sentence เช่น I’m afraid that we haven’t received the payment yet. หรือ I’m afraid there will be a small delay.
  It seems + sentence เช่น It seems we have a slight problem. (แปลว่า เรามี problem นะเอง)
  I think + sentence เช่น I think there may be an issue here. (แปลว่า เราไม่เห็นด้วย)
  To be honest, I’m not sure + sentence เช่น To be honest, I’m not sure we can do that (แปลว่า เราไม่สามารถทำแบบนั้น อาจจะเราทำไม่ได้ หรือเราไม่ทำ ก็ได้)
  Perhaps we should think about + Ving – ออกแนวชักชวน ของแนวร่วม เช่น Perhaps we should think about cancelling the project. (แปลว่า อยากจะ cancel แหละ แต่บอกว่า ลองคิดดูมั้ย สำหรับ cancel นี้ประหลาดค่ะ สำหรับ British ใช้ cancelling เป็น ll แต่ American ใช้ canceling ก็นะ อยู่ที่เราจะใช้ตามหลักของอะไร)
  Wouldn’t it be better to + verb เช่น Wouldn’t it be better to ask Paul. (แปลว่า ไปถาม Paul ซะ ไป๊)
  Unfortunately, + sentence – ออกแนวโทษโชคชะตา ซะงั้น ไม่มีใครผิดหรอก
  I apologize for + noun เช่น I apologize for any inconvenience caused. อันนี้ขอโทษกันตรงๆ (อย่าลืมว่า caused ข้างหลังเป็นช่อง 3 นะค่ะ)

  หรือ ตัวอย่างประโยคอื่นๆ เช่น
  Actually, that doesn’t give us much time (แปลว่า เรามีเวลานิดเดียวเอง จริงๆ นะ)
  That might be quite expensive. (แปลว่า That’s very expensive แต่บอกอ้อมๆ ว่า น่าจะแพงทีเดียวนะ — ตอแหลจริงๆ)

  For future contact
  I look forward to + Ving เช่น I look forward to receiving your reply.
  Look forward to + Ving เช่น Look forward to seeing you next week.
  I’m looking forward to + Ving เช่น I’m looking forward to seeing you in the meeting สำหรับการใช้ looking แทน look เป็นการแสดงว่ากำลัีงใจจดใจจ่อ รอจะพบคุณอยู่นะ มันเห็นภาพมากกว่า look เฉยๆ
  Looking forward to + Ving เช่น Looking forward to hearing from you.
  I hope to + verb เช่น I hope to hear from you soon.
  Hope to + verb เช่น Hope to see you then. (informal)
  See you then. (informal)

  If you would like any additional information, please do not hesitate to contact me.
  If you have any questions/queries, please feel free to contact me.
  If you have any questions/queries, please feel free to let me know. (informal)
  Let me you if you require any further information.

  คำลงท้าย
  Sincerely yours,
  Best regards,
  Regards,
  Cheers, (informal)

 • ขอบคุณมากๆครับ

 • ปูเป้

  ขอบคุณ คุณ Tukky มาก ๆ ค่ะ ใช้ประโยชน์ได้มากทีเดียวค่ะ

 • May

  ถ้าจะเขียนโปสการ์ดถึงเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ บอกเล่าเรื่องราวที่เราได้ไปเที่ยวมา เราควรจะเขียนอย่างไรค่ะ

 • Pukie

  ถ้าเราจะเขียนจดหมายหาคนต่างชาติซึ่งอยากจะแจ้งว่าเราได้จองโรงแรมให้เขาแล้วพร้อมกับได้ส่งรายละเอียดการจองไปให้เขาดูด้วยทาง email แต่เราอยากจะจองรถที่โรงแรมไปรับเขาที่สนามบินด้วยซึ่งมีค่าใช้จ่ายอีก 1,000บาท จึงอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ flight เขาค่ะ ส่วนตอนกลับทางเราจะใช้รถจากทางบริษัทไปส่งเขาที่สนามบินค่ะ และอยากจะแจ้งลูกค้าให้เขา check out ไม่เกินบ่ายโมง ให้เขาฝากสัมภาระไว้ที่ Lobby ก่อนซึ่งในระหว่างที่รอ flight ทางเราอาจจะพาเขาไปเที่ยวที่อื่นๆในกรุงเทพฯก่อน หลังจากนั้นประมาณ สองทุ่มทางเราจะพาเขามาเอาสัมภาระที่ฝากไว้แล้วพาไปส่งที่สนามบิน

  จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ

 • supaluck

  เค่ามีสอนเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหม สอนเขียน project หรือ
  ร่างสัญญาต่าง ๆ ประมาณนี ต้องการด่วน

  • อันนี้ต้องลองสอบถามไปยังสถาบันสอนภาษาครับ ผมแค่รวบรวมมาไว้เตือนความจำ

 • ช่วยหน่อยนะคะจำเป็นจริง ๆ ขอบคุณค่ะ
  ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

  เรียนอาจารย์ประจำวิชา อังกฤษ

  ดิฉันนาง เขมมิกา เป็นมารดของ ด.ญ. ซอลย่า เลขที่ ๕ เลขประจำตัว ๑๔๗๓๙ เมื่อเดือนพฤษภาคมตอนช่วงโรงเรียนเปิดเทอมดิฉันได้ฝากจดหมายกับลูกสาวให้อาจารย์ เกี่ยวกับเรื่องการป่วยของลูกสาวที่เป็น AVM หรือ Arterio venous Malformationในสมอง (ความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง) แต่ยังไม่ทันได้เรียนวิชาอังกฤษ และให้จดหมายกับอาจารย์ก็ต้องมาหยุดเรียนค่ะ เพราะปวดศีรษะมากต้องนอนโรงพยาบาลคุณหมอสั่ง ทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) พออีกวันให้ฉีดสีใส่สายท่อเข้าขาหนีบและเอกซเรย์เส้นเลือด Angiogram คุณหมอก็นัดอดอาหารตอนเที่ยงคืน และผ่าสมองเช้าในวันรุ่นขึ้นค่ะ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ออกจากห้องผ่าตัดมาอยู่ ไอซียูลูกสาวอาเจียนตลอดค่ะเพราะแพ้ยาสลบ อยู่โรงพยาบาลได้ ๑๒ วันมาพักฟื้นที่บ้านและทำกายภาพด้วยค่ะเพราะก่อนหน้าที่ลูกสาวจะผ่าตัด แขน- ขาเริ่มอ่อนแรงมากขึ้น ช่วงหลังคุณแม่เลยตัดสินใจผ่าเลยกลัวเส้นเลือดจะแตกเหมือนตอนลูกสาวอยู่ ป. ๒ ค่ะ
  คุณแม่ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำวิชาอังกฤษนะคะ คุณแม่จะขอใบงานที่อาจารย์แจกให้เด็กทำ ตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงปัจจุบันค่ะเพราะลูกสาวกลับมาพักฟื้นที่บ้านถ้ามีเวลาหลังจากทำกายภาพ ลูกสาวก็จะอ่านหนังสือกลัวเรียน ไม่ทันเพื่อนค่ะ แต่คุณแม่จะให้ทำใบงานแทนจะได้มีคะแนนเก็บไว้ช่วยตอนสอบค่ะ ถ้าอาจารย์มีสอบเก็บคะแนนไปแล้วจะให้ลูกสาวทำรายงาน ส่งก็ได้นะคะแล้วแต่อาจารย์จะเห็นสมควรค่ะรบกวนอาจารย์ฝากใบงาน—การบ้านกับเพื่อนลูกสาวที่คุณแม่ฝาก จดหมายไว้ให้อาจารย์ก็ได้นะคะ เพราะคุณแม่จะไปเอาการบ้านที่บ้านเพื่อนลูกสาวตลอด และลูกสาวก็จะถามการบ้านเพื่อนใน facebook ทุกวันค่ะ คุณแม่ได้แนบใบรับรองแพทย์มาด้วยค่ะขอรบกวนอาจารย์เท่านี้นะคะ

  ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ

 • ออย

  อยากดูตัวอย่างการเขียนจดหมายแสดงความขอบคุนที่ได้รับของรางวัลที่ได้ชิงโชคไปเป็นภาษาอังกฤษ ช่วยหน่อยนะค่ะ

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Buy MalegraFXT online Buy Dostinex online Buy Diflucan online Buy domperidone online Buy Priligy online Buy Clomid online Buy furosemide online Buy Accutane online Buy Lasix online Buy Motilium online Buy dapoxetine online