ฝากเงิน
*สมัครสมาชิกแล้วเลือกที่เมนูฝากเงิน
*เลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
*แสดงรายการธนาคารของทาง Bidoption
*สมาชิกทำการโอนเงินลงทุน *กรอกแบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน
*รอทีมงานตรวจสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 

ถอนเงิน
*กดถอนเงินที่เมนู
*กรอกแบบฟอร์มข้อมูลการถอนให้ครบถ้วน
*ทีมงานจะทำการตรวจสอบและจะทำการโอนเงินให้ท่านภายใน 4 ชั่วโมง