เกี่ยวกับบริษัท

การที่จะเลือกโบรกเกอร์ใดสักโบรกเกอร์หนึ่งในการลงทุน ผู้เทรดจะต้องสามารถมั่นใจได้ว่าโบรกเกอร์นั้น ๆ มีเอกสารยืนยันการจดทะเบียนของโบรกเกอร์ดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมายและข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของหลักการทำธุรกรรมในระดับสากล
 
Bidoption.com ได้รับการรับรองและกำกับดูแลโดย IFSC (International Financial Services Commission) โดยสำนักงานคณะกรรมการนี้จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและเฝ้าดูการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีหน้าที่กำกับและตรวจสอบการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งต่างๆภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบในระดับสากล อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจควบคุมจากหน่วยงานดังกล่าวนี้ยังถือเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการกิจกรรมและการดำเนินงานในตลาดการลงทุนการแลกเปลี่ยนอีกด้วย